Instrumentální soubor barokní hudby

Collegium Musicum Brno

COLLEGIUM MUSICUM BRNO

Instrumentální soubor Collegium Musicum Brno vznikl koncem sedmdesátých let minulého století. Těžištěm jeho repertoáru je duchovní a instrumentální hudba 17. století. Na historických nástrojích se pokouší obnovovat způsoby dobové hráčské praxe a snaží se tak dát barokní nástrojové tvorbě její původní znějící tvar a smysl. Svou badatelskou činností v archivech vrací hudebnímu životu zapomenuté duchovní hodnoty.

Se souborem spolupracovala řada hudebníků: B. Strnad, K. Štruncová, O. Drápelová – housle, L. Kučera – viola da gamba, V. Bělský, B. M. Willi – varhany a cembalo, J. Janíčková, H. Pellarová – zpěv. Od devadesátých let pak působil v obsazení: J. Květon, Elen Machová – barokní housle, Věra Mikulášková – viola da gamba, Martin Jakubíček – varhanní pozitiv, cembalo, Marie Havlátová – soprán a Vladimír Richter – tenor. Poslední projekty soubor uskutečnil ve složení Elen Machová, J. Květon – barokní housle, Věra Mikulášková – viola da gamba, Simona Holubcová – theorba, Lucie Fišerová – varhanní pozitiv a cembalo, Ivana Krejčiříková – soprán, Tomáš Král – bas.

Badatelská čnnost členů souboru vedla k řadě novodobých premiér na koncertech nebo v rozhlase. Pro Český rozhlas natočilo Collegium řadu titulů. Mezi nejzajímavěší patří nahrávka nejstarších dochovaných českých houslových sonát od autorů J. I. Fr. Vojty a M. Fabera z konce 17. století provedená Elen Machovou. Dílem pražského skladatele J. I. Fr. Vojty se dlouhodobě zabývá houslista Jiří Květon a shromáždil veškeré dostupné skladby a historická data o tomto lékaři a hudebníkovi.

Členové souboru

Stálými členy souboru Collegium Musicum Brno jsou:

 • Elen Machová
 • Věra Mikulášková
 • Simona Holubcová
 • Jiří Květon
 • Lucie Fišerová

Při uvádění jednotlivých projektů spolupracuje soubor Collegium musicum Brno se zpěvačkou Irenou Troupovou.

Elen Machová
Absolvovala konzervatoř a Janáčkovu akademii múzických umění v Brně, obor hra na housle. Nyní se specializuje na autentickou interpretaci staré hudby. Absolvovala mistrovské kurzy hry na barokní housle pod vedením Johna Hollowaye, Chiary Banchini, Annegret Siedel, Enrica Gattiho, Simona Standage, Wielanda Kuijkena aj. V současnosti se též věnuje hře na violu da gamba, kterou soukromě studovala u Josého Vázqueze. Je uměleckou vedoucí souboru La Gambetta a Collegium Musicum Brno, dále je členkou souboru Musica Florea a hostující členkou souboru Musica figuralis, Ensemble Inégal, Societas Incognitorum, Collegium 1704 a dalších. Od roku 1997-2008 působila jako koncertní mistr orchestru Czech Ensemble Baroque. S těmito tělesy se zúčastnila mnoha významných mezinárodních hudebních festivalů. Spolu s výše uvedenými ansámbly pořídila řadu nahrávek na CD, pro Český rozhlas, Českou televizi a zahraniční media. Poslední CD s houslovými sonátami J. I. Vojty ve skordovaném ladění, které natočila se souborem La Gambetta, získalo v roce 2007 nejvyšší hodnocení hudebního portálu Diapason (Francie) a Goldberg (Anglie). Od roku 2001 působí pedagogicky na Filozofické fakultě Masarykovy university v Brně, kde vyučuje obor hra na barokní housle a ansámblová hra. Každoročně je zvána na mezinárodní semináře a kurzy jako lektorka.
Elen Machová

umělecká vedoucí, barokní housle

Speaker
Absolvovala konzervatoř v Brně, obor hra na violoncello, a vystudovala obor hudební věda na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. V současnosti působí jako hráčka na barokní violoncello a zejména na violu da gamba. Hru na tento nástroj studovala na interpretačních kurzech vedených Richardem Boothbym v letech 1992 a 1993. V roce 1995 ukončila studium Teorie a provozovací praxe staré hudby na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, obor hra na violu da gamba u Thomase Fritzsche a Pierra Pitzla. Pokračovala v Drážďanech u Jaap ter Lindena a Jonathana Mansona a ve Vídni u Josého Vázqueze. Od počátku devadesátých let byla kmenovou členkou souboru Flores Musicae (spolu s Magdalenou Koženou, Vladimírem Richterem a uměleckým vedoucím Miloslavem Študentem). Dále je členkou souboru Collegium Musicum Brno, se kterým premiérovala skladby brněnské sbírky z kůru sv. Jakuba a některé z nich nahrála pro Český rozhlas. V roce 2001 založila ansámbl La Gambetta, se nímž natočila souborné dochované dílo Jana Ignáce Františka Vojty. Toto CD získalo v roce 2007 nejvyšší hodnocení hudebního portálu Goldberg (Anglie) a časopisu Diapason (Francie). Působí též v jiných souborech zabývajících se autentickým prováděním staré hudby, jako jsou Ars Brunensis, Capella Regia Musicalis, Capella Rudolphina, Rožmberská kapela, Czech Virtuosi a další. S těmito ansámbly vystupovala na řadě koncertů, a to jak v České republice, tak i v zahraničí (z koncertních turné v letech 1994-1999 např. Rakousko, Venezuela, Holandsko, SRN). V roce 1999 se s brněnským Madrigal Quintetem podílela na nahrávce staré české hudby pro německou rozhlasovou stanici Nord Deutsche Rundfunk. Kromě koncertní činnosti se věnuje pedagogice, především pak výuce hry na violoncello a violu da gamba.
Věra Mikulášková

viola da gamba

Speaker
Během studií na VFU v Brně se ve volném čase věnovala hudbě (zpívala v řadě pěveckých sborů, např. Brněnský akademický sbor, Brněnští madrigalisté). Jako členka souboru historických nástrojů TIBIA začala hrát na loutnu a věnovat se převážně staré hudbě. S tímto souborem účinkovala doma i v zahraničí (Rakousko, Anglie, Švédsko, Francie, Polsko, Rusko) a podílela se i na natáčení pro rozhlas a televizi. Zájem o starou hudbu ji přivedl v roce 1997 ke studiu hry na loutnu na Královské konzervatoři v Haagu (Nizozemí), kde absolvovala ve třídě profesora Toyohika Satoh v roce 2001. Během studií se pravidelně zúčastňovala i loutnových kursů (Lynda Sayce, Nigel North). V rámci kursů staré hudby účinkovala v barokních operách (C.Monteverdi – „L´Orfeo“ (Messagiera), H.Purcell – „Dido a Aeneas“ (2nd Witch)). V Nizozemí spolupracovala v roce 2000 se souborem Capella ad Fluvium na premiérové CD nahrávce Matoušových pašijí od J.Theileho. V roce 2001 získala stipendium na letní kursy v Dartingtonu (Velká Británie), kde studovala pod vedením Evelyn Tubb a Michaela Fieldse (anglické renesanční písně s loutnou) a Davida Millera (mistrovská loutnová třída). Věnuje se renesanční hudbě pro loutnu a vihuelu, ať už sólovým skladbám pro tyto nástroje nebo písním s doprovodem. Dalším oborem jejího zájmu je hra na barokní nástroje loutnového typu - theorbovanou loutnu či theorbu, které se uplatňují při hře tzv. basso continuo v komorních i velkých barokních souborech. Spolupracovala se soubory Tibia, Thesaurus musicae (NL), Solamente naturali (Slovensko), Collegium Musicum Brno, Ritornello, Czech Virtuosi.
Simona Holubcová

theorba, theorbovaná loutna

Jiří Květon
Absolvoval hru na housle na konzervatoři v Brně. Byl členem Státní filharmonie Brno. Působil v komorním orchestru Čeští komorní sólisté, se kterým absolvoval mnoho koncertů v Evropě, Americe i v Japonsku. Vedle hry na moderní housle se systematicky věnuje interpretaci staré hudby. Účastnil se muzikologických sympozií a kurzů hry na barokní housle. Je zakladatelem jednoho z prvních souborů věnujících se historické hudbě - souboru Collegium Musicum Brno, jehož hráčem a dramaturgem je doposud. S tímto ansámblem vystoupil na desítkách koncertů a natočil několik rozhlasových nahrávek. Pravidelně spolupracuje s řadou dalších významných souborů věnujících se autentické interpretaci barokní hudby, se kterými  se také zúčastnil řady významných projektů u nás i v zahraničí. Své vzdělání si doplnil studiem hry na barokní housle na Akademii staré hudby na Masarykově univerzitě v Brně u Elen Machové. Dlouhodobě se věnuje též badatelské a ediční činnosti. Pro soubor Collegium Musicum Brno oživil řadu dosud neznámých skladeb významných skladatelů barokního období. Celoživotně se věnuje zpracování svatojakubské sbírky, která je uložena v Moravském muzeu v Brně. Z jeho největších badatelských objevů jmenujme nalezení a zpracování části ztraceného díla Jana Ignáce Františka Vojty, které tak bylo jeho zásluhou natočeno na CD.
Jiří Květon

barokní housle

Lucie Fišerová
Studovala klavír u Hany Pelikánové na Konzervatoři v Brně a poté na Janáčkově akademii múzických umění cembalo u Barbary Marie Willi a varhany u Vratislava Bělského. Během studia se zúčastnila několika mezinárodních soutěží a řady mistrovských kursů, které vedli přední cembalisté (např. Bob van Asperen, Jacques Ogg, Lars Ulrik Mortensen, Francoise Lengellé, James Johnstone). Dále se vzdělávala u prof. Bernharda Klapprotta na Hochschule für Musik Franz Liszt v německém Výmaru. V letech 2000-2010 vyučovala cembalo a basso continuo na JAMU v Brně. Od roku 2001 pedagogicky působí na Konzervatoři Evangelické akademie v Olomouci, kde se věnuje výuce hry na klavír, cembalo a korepetici. Jako lektorka hry na cembalo se podílí na Olomouckých mistrovských kursech pořádaných KEA a spolupracuje také s Letní školou barokní hudby v Holešově. Je členkou souborů Collegium Musicum Brno a La Gambetta, se kterými kromě mnoha koncertů pořídila i řadu nahrávek pro Český rozhlas. Vystupovala také s orchestry The Czech Ensemble Baroque, Czech Virtuosi, Musica Minore aj. Jako sólová i komorní hráčka se představila publiku nejen v České republice, ale i v zahraničí (Slovensko, Německo, Itálie, Španělsko).
Lucie Fišerová

cembalo, virginal, varhanní pozitiv

Speaker
Přední česká sopranistka Irena Troupová si vydobyla mezinárodní renomé nejprve na poli historicky poučené interpretace staré hudby. Od 90. let, kdy žila v Berlíně, vystupovala na pódiích celé Evropy, spolupracovala s T. Hengelbrockem, H. Armanem, J. Riffkinem, ansámblem Orpheon Consort ad., v ČR pak s J. Tůmou, B. Willi, M. Štrynclem, M. Knoblochovou a R. Hugem, se soubory Ensemble Tourbillon, Musica Florea, a mnoha dalšími. Svůj záběr postupně rozšířila o romantickou a moderní písňovou i operní tvorbu. Vystoupila v cyklech FOK i České filharmonie (rané písně G. Mahlera, písňové recitály) a opakovaně na festivalu Pražské jaro. Dále se podílela na mezinárodně oceněné nahrávce opery B. Martinů „Le jour de bonté (Den dobročinnosti)“ pro Arco Diva, spolupracuje se soubory pro soudobou hudbu (BCO s P. Šnajdrem, Orchestr BERG, Konvergence, Prague Modern ad.) a se soudobými skladateli -  kantáta „Agnus Dei“ a opera „Musica“ Marka Kopelenta, orchestrální písně „Chalomot jehudi’im“ Jana Duška, „Dead March“ Petera Koeszeghyho, skladby Miloše Štědroně, Jiřího Kadeřábka aj. Věnuje se též odkazu meziválečných autorů (Ullmann, Schulhoff, von Hannenheim, Herschkowitsch ad.). Irena Troupová vyučuje na JAMU a mezinárodních kurzech.
Irena Troupová

www.troupova.com

Koncerty

11. června 2016, 18:00

Praha, kostel sv. Mikuláše na Malé Straně (Koncerty u sv. Mikuláše)
"Tebe chválíme" 
žalmy a chvalozpěvy v klasicistní a v židovské barokní hudbě


3. října 2015, 18:00

Praha, kostel sv. Mikuláše na Malé Straně (Koncerty u sv. Mikuláše, velký cyklus)
"Tebe chválíme" 
žalmy a chvalozpěvy v klasicistní a v židovské barokní hudbě


27. září 2015, 18:00

Blovice, kostel sv. Jana Evangelisty (Haydnovy hudební slavnosti - závěrečný koncert 23. ročníku festivalu)
Hudba z moravských archivů
koncert nejen z děl skladatelů zastoupených v Kroměřížském archívu


3. září 2015, 19:30

Praha, Maiselova synagoga (Židovské muzeum v Praze)
LE-EL ELIM (Bohu všemohoucímu)
koncert židovské barokní hudby


1. června 2015, 19:00

Krnov, synagoga (Janáčkův máj 2015)
LE-EL ELIM (Bohu všemohoucímu)
koncert židovské barokní hudby

ČT - Události v regionech (Ostrava): "Krnovská synagoga přivítala Janáčkův máj"


5. května 2015, 19:00

Jilemnice, kostel sv.Vavřince (koncert u příležitosti oslav ukončení 2. světové války)
LE-EL ELIM (Bohu všemohoucímu)
koncert židovské barokní hudby


8. červenec 2014, 19:00

Kroměříž, Květná zahrada (Rotunda)(Hudba v zahradách a zámku 2014)
Hudba barokní Kroměříže
koncert z děl skladatelů zastoupených v Kroměřížském archívu


19. leden 2014, 18:00

Brno, Blahoslavův dům Českobratrské církve evangelické, Lidická 79
LE-EL ELIM (Bohu všemohoucímu)
koncert židovské barokní hudby

fotogalerie z koncertu

videoukázka z koncertu


13. září 2013, 17:00

Miroslav, Evangelický kostel
LE-EL ELIM (Bohu všemohoucímu)
koncert židovské barokní hudby


5. srpen 2013, 19:30

Kroměříž, Květná zahrada (Rotunda) (Hudba v zahradách a zámku 2013)
LE-EL ELIM (Bohu všemohoucímu)
koncert židovské barokní hudby


23. červen 2012, 17:00

Tábor, Kostel Narození Panny Marie (zahajovací koncert cyklu Táborský triptych 2012)
LE-EL ELIM (Bohu všemohoucímu)
koncert židovské barokní hudby


3. září 2011, 16:00

klášter Zlatá Koruna u Českého Krumlova (Svatováclavské slavnosti - 20.mezinárodní festival duchovního umění)
Záře klášterního odpoledne
Barokní hudba z moravských archívů


19. duben 2011, 19:30

Uherské Hradiště, koncertní sál Reduty
LE-EL ELIM (Bohu všemohoucímu)
koncert židovské barokní hudby


27. červenec 2010, 19:00

zámek Betliar (Gemersko-Turnianský festival, Slovensko - Maďarsko)
LE-EL ELIM (Bohu všemohoucímu)
koncert židovské barokní hudby


27. duben 2009, 19:30

Dačice, kostel sv. Vavřince ("Dačické barokní dny 2009")
Hudební klenoty barokní Itálie
duchovní hudba ze svatojakubské sbírky v Brně


18. leden 2009, 17:00

Plzeň, Velká synagoga
LE-EL ELIM (Bohu všemohoucímu)
koncert židovské barokní hudby


29. říjen 2008, 19:30

Valašské Meziříčí, farní kostel Nanebevzetí Panny Marie, Křižkovského
Barokní duchovní hudba z moravských archívů
odraz vídeňského hudebního dění na Moravě v 17. - 18. století


28. říjen 2008, 16:00

Vsetín, římskokatolický kostel Nanebevzetí Panny Marie, Horní náměstí
Barokní duchovní hudba z moravských archívů
odraz vídeňského hudebního dění na Moravě v 17. - 18. století


12. říjen 2008, 16:00

Banská Bystrica (SK), Evangelický kostel
Benefiční koncert


19. září 2008, 18:00

Chotěšov, kapitulní síň kláštera premonstrátek (Haydnovy hudební slavnosti - XVI. ročník mezinárodního festivalu)

LE-EL ELIM (Bohu všemohoucímu)
koncert židovské barokní hudby


8. květen 2008, 15:30

Brno, Synagoga, Skořepka 13
LE-EL ELIM (Bohu všemohoucímu)
koncert židovské barokní hudby


30. leden 2008, 19:00

Modřice, radnice
LE-EL ELIM (Bohu všemohoucímu)
koncert židovské barokní hudby


15. leden 2008, 19:00

Rožnov pod Radhoštěm, Evangelický kostel (Klub přátel hudby - 22. sezona, 2007-2008)
Hudební klenoty barokní Itálie
hudba z kůru sv. Jakuba v Brně


27. říjen 2007, 17:00

Praha, kostel sv. Mikuláše na Malé straně
Hudební klenoty baroka


21. červenec 2007, 18:00

Vižňov, kostel sv. Anny ("Za poklady Broumovska" - festival koncertů v barokních kostelích Broumovska)
Hudební skvosty z moravských archívů


19. červenec 2007, 20:00

Český Krumlov, chrám sv. Víta (XVI. festival staré hudby)
Slavnostní závěrečný koncert
Hudební klenoty barokní Itálie
hudba ze sborníku sv. Jakuba v Brně


17. červenec 2007, 19:30

Kroměříž, Sněmovní sál Arcibiskupského zámku (festival "Hudba v zahradách a zámku")
Klenoty barokní hudby
skladby autorů hudebních center Evropy 2. poloviny 17. století, včetně Kroměříže


13. březen 2007, 18:00

Praha, Španělská synagoga
LE-EL ELIM (Bohu všemohoucímu)
koncert židovské barokní hudby

Rozhlasové nahrávky

Členové souboru Collegium Musicum Brno natočili pro Český rozhlas Brno řadu unikátních skladeb, jejichž nalezení je výsledkem badatelské práce v archívech, především v archívu Hudebního oddělení Moravského zemského muzea v Brně. Mezi nejzajímavější natočené tituly patří houslové sonáty J. I. Fr. Vojty a Mikuláše Fabera v podání houslistky Elen Machové. Tyto sonáty jsou psány ve skordatuře a jsou to nejstarší známé houslové sonáty od českého skladatele. Unikátní jsou také duchovní skladby z kůru kostela sv. Jakuba v Brně.

Jan Ignác František Vojta (konec 17. století)
Sonáta č. 2 pro housle a BC

Elen Machová - housle


Giov. Battista Bassani (1657-1716)
Surge mentem, kantáta pro soprán, bas, 2 housle a BC

Ivana Krejčiříková - soprán
Tomáš Král - bas


Mikuláš Faber (17. století)
Sonáta pro housle a BC

Elen Machová - housle


Giov. Battista Bassani (1657-1716)
Audite reges, kantáta pro bas, 2 housle a BC

Tomáš Král - bas


Matyas Schober (konec 17. století)
Salve regina, soprán, housle a BC

Ivana Krejčiříková - soprán


Andrea Falconiero (1585-1656)
Folias echa para mi Senora Dona Tarolilla de Carellos

2 housle, viola da gamba, theorba, arciloutna, bicí


Tarquinio Merula (1595-1665)
Ciacona (1637)

2 housle, viola da gamba, theorba, arciloutna, bicí


Marco Uccelini (1603-1680)
Aria decima quinta sopra il Caporal Simon

2 housle, viola da gamba, theorba, arciloutna, bicí


Marco Uccelini (1603-1680)
Aria undecima sopra la scatola da gli aggi

2 housle, viola da gamba, theorba, arciloutna


Programová nabídka

Koncert duchovní hudby ze svatojakubské sbírky

Základem koncertu duchovní hudby jsou skladby z unikátní hudební sbírky z kůru sv. Jakuba v Brně. Od konce 17. století byla Morava takřka výhradně katolickou zemí a hudba zde sloužila především náboženským potřebám katolické církve. Hudební praxe na kůrech vyžadovala stálý přísun nových skladeb. Matthias Franz Altmann († 1718), kantor na Petrově a u sv. Jakuba v Brně, shromáždil vzácnou hudební sbírku asi 1500 skladeb, ze kterých se zachovalo na 200 děl. Altmann měl čilý styk s hudebníky z Vídně i Říma a dalších hudebních center, odkud získal vynikající kompozice slavných skladatelů, jež nebyly do té doby nikde realizovány! Jeho sbírka byla vzácná už tenkrát. Roku 1719 ji předává syn Matyáše Altmanna farnosti sv. Jakuba. Tam se sbírka dochovala do dnešní doby. Jakubskou sbírku ještě výrazně rozšířil Altmannův nástupce Matyáš Rusman, který před příchodem do Brna působil pět let u sv. Michala ve Vídni. Na přelomu 17. a 18. století se na kůru jakubského kostela v Brně vytvořilo důležité ohnisko hudebního života, kde měla díla významných italských a německých skladatelů premiéru. Členové souboru zaměřili svou badatelskou činnost právě na tuto sbírku a uvádí novodobé premiéry skladeb z tohoto hudebního pokladu.

 • délka programu 30 - 80 minut
 • skladby autorů: J. I. F. Vojta, K. J. Einwald, Fr. Ant. Bonporti, Giov. B. Bassani, G. B. Bononcini, G. Legrenzi, J. G. Reinhard, J. M. Zacher, M. Schober
 • soubor: Collegium musicum Brno (4 - 5 instrumentalistů a 1- 2 zpěváci)
 • nástroje: barokní housle, viola da gamba, varhanní pozitiv/virginal, theorba
 • doprava dvěma auty
 Anonymus - Salve Regina ukázka
 Vojta - Sonata 1 ukázka

Židovská barokní hudba

Program sestavený ze skladeb židovského skladatele Salamone Rossiho (1570-1630) a skladatelů, jejichž díla se zachovala v archívu portugalsko-židovské komunity v Amsterdamu (17.-18. století) a k nimž patří Abraham Caceres a Cristiano Giuseppe Lidarti. Skladby byly určeny především pro slavnostní příležitosti při oslavách svátků jako “Šabat nachamu”, “Simchat Tora" a "Šabat berešit.” Jelikož "velká synagoga"v Amsterdamu byla slavnostně otevřena na “Šabat nachamu” v roce 1675 za zvuků orchestru a sboru, stal se tento den hlavním místním svátkem a je připomínán do dnešních dnů. Řada těchto děl se zachovala až do současnosti v Ec-chajim knihovně portugalsko-židovské komunity v Amsterdamu.

 • délka programu 85 minut (s pauzou)
 • skladby autorů: S Rossi, A.Caceres, C.G.Lidarti
 • soubor: Collegium musicum Brno (5 instrumentalistů a 1-2 zpěvačky)
 • nástroje: 2x barokní housle, viola da gamba, virginal, theorbovaná loutna
 • doprava dvěma auty
 Lidarti - Kol HaNešama ukázka
 Rossi - Sonata terza ukázka
 Caceres - Le El Elim (Jišlam šalem) ukázka

Poslechnout Český rozhlas Vltava (audioarchiv pořadu Akademie): Hudba synagogy


Barokní duchovní hudba z moravských archívů

Jádro programu tvoří duchovně vokální hudba, která je proložena instrumentálními vstupy - sonátami. Tyto skladby byly provozovány v 17. a 18. století v zemích Koruny české. Tehdejší hudební repertoár na Moravě byl pod vlivem hudebního dění na císařském dvoře  ve Vídni...

Kontakty